umów wizytę
eu

logo

Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka z siedzibą w Opolu
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0011/16

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 913 152,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 482 485,76 PLN

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek przez firmę Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka, nowych i innowacyjnych w skali krajowej usług dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych, poprzez optymalizację wewnętrznych procesów informatycznych firmy oraz otwarcie nowego kanału komunikacji w obszarze współpracy z partnerami biznesowymi.

Rezultatem realizacji projektu będzie wdrożenie nowych usług innowacyjna platforma wspomagająca prowadzenie gabinetu i e-gabinetu dietetycznego – usługa B2B, aplikacja mobilna – usługa B2C – skierowana do pacjentów ma wspomagać holistycznie cały okres opieki nad pacjentem. Dodatkowo całkowicie zmieniony zostanie model prezentacji/sprzedaży zasobów firmy.

Pobierz załącznik