umów wizytę
eu

logo

Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka z siedzibą w Opolu

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka
Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 913 152,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 482 485,76 PLN

Przedmiotem projektu jest rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka z siedzibą w Opolu poprzez wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firmy B2E, wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne B2B oraz wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem B2C. Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na wprowadzenie na rynek nowych i innowacyjnych w skali krajowej usług dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych, poprzez optymalizację wewnętrznych procesów informatycznych firmy oraz otwarcie nowego kanału komunikacji w obszarze współpracy z partnerami biznesowymi.

Pobierz załącznik